ปฎิทินวัฒนธรรม

"เทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Chiang Rai Sustainable Design Week)" ภายใต้ธีมงาน กิน•อยู่•รู้•แบ่งปัน

จำนวนผู้ชม 31 ครั้ง
ห้ามพลาด!!! 20-26 มีนาคม 2566 เชิญชวนร่วมงาน "เทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Chiang Rai Sustainable Design Week)" ภายใต้ธีมงาน กิน•อยู่•รู้•แบ่งปัน พบกับ 50 นิทรรศการใน 10 ย่านสร้างสรรค์, กิจกรรม Workshop มากกว่า 12 กิจกรรมทั่วบริเวณเมืองเชียงราย และ Design Market กินอิ่ม ม่วนใจ๋กับร้านค้าและการแสดงอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 20-26 มีนาคม 2566 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า และบริเวณ 10 พื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย 20 มี.ค.66 กิจกรรม Screen & Painting ณ บริเวณ Kern Associates Art & Gallery กิจกรรมเครื่องสักการะ ณ บริเวณวัดกองมูหลัก หน้าโรงแรมกัลยาเพลส กิจกรรมเพ้นท์เซรามิค ณ บริเวณบ้านแห่งความทรงจำ กิจกรรมตัดกระดาษ ตุงหมู ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง กิจกรรมตุงแมงมุม ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง กิจกรรมพิมพ์ลายผ้า ณ บริเวณบ้านสิงหไคล กิจกรรมถ่ายรูปชุดTraditional ณ ศูนย์แรงงานข้ามชาติ บริเวณอภิสแควร์ กิจกรรมWorkshop “เส้นใยสับปะรด” ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่าจังหวัดเชียงราย 21 มี.ค.66 กิจกรรม Screen & Painting ณ บริเวณ Kern Associates Art & Gallery กิจกรรมเครื่องสักการะ ณ บริเวณวัดกองมูหลัก หน้าโรงแรมกัลยาเพลส กิจกรรมเพ้นท์เซรามิค ณ บริเวณบ้านแห่งความทรงจำ กิจกรรมตัดกระดาษ ตุงใส้หมู ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง กิจกรรมตุงแมงมุม ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง กิจกรรมพิมพ์ลายผ้า ณ บริเวณบ้านสิงหไคล กิจกรรมถ่ายรูปชุดTraditional ณ ศูนย์แรงงานข้ามชาติ บริเวณอภิสแควร์ กิจกรรม Work shop “เครื่องเขิน แม่ชะลอ” ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่าจังหวัดเชียงราย 22 มี.ค.66 กิจกรรม Screen & Painting ณ บริเวณ Kern Associates Art & Gallery กิจกรรมเครื่องสักการะ ณ บริเวณวัดกองมูหลัก หน้าโรงแรมกัลยาเพลส กิจกรรมเพ้นท์เซรามิค ณ บริเวณบ้านแห่งความทรงจำ กิจกรรมตัดกระดาษ ตุงใส้หมู ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง กิจกรรมตุงแมงมุม ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง กิจกรรมพิมพ์ลายผ้า ณ บริเวณบ้านสิงหไคล กิจกรรมถ่ายรูปชุดTraditional ณ ศูนย์แรงงานข้ามชาติ บริเวณอภิสแควร์ กิจกรรม Work shop “ทาดอกจากตอก” ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่าจังหวัดเชียงราย 23 มี.ค.66 กิจกรรม Screen & Painting ณ บริเวณ Kern Associates Art & Gallery กิจกรรมเครื่องสักการะ ณ บริเวณวัดกองมูหลัก หน้าโรงแรมกัลยาเพลส กิจกรรมเพ้นท์เซรามิค ณ บริเวณบ้านแห่งความทรงจำ กิจกรรมตัดกระดาษ ตุงใส้หมู ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง กิจกรรมตุงแมงมุม ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง กิจกรรมพิมพ์ลายผ้า ณ บริเวณบ้านสิงหไคล กิจกรรมถ่ายรูปชุดTraditional ณ ศูนย์แรงงานข้ามชาติ บริเวณอภิสแควร์ กิจกรรม Work shop “Hand paint koff” ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่าจังหวัดเชียงราย 24 มี.ค.66 กิจกรรม Screen & Painting ณ บริเวณ Kern Associates Art & Gallery กิจกรรมเครื่องสักการะ ณ บริเวณวัดกองมูหลัก หน้าโรงแรมกัลยาเพลส กิจกรรมเพ้นท์เซรามิค ณ บริเวณบ้านแห่งความทรงจำ กิจกรรมตัดกระดาษ ตุงใส้หมู ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง กิจกรรมตุงแมงมุม ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง กิจกรรมพิมพ์ลายผ้า ณ บริเวณบ้านสิงหไคล กิจกรรมถ่ายรูปชุดTraditional ณ ศูนย์แรงงานข้ามชาติ บริเวณอภิสแควร์ กิจกรรม Work shop “ นิทานป้าติง” ณ อาคารแสดงนิทรรศการ และศูนย์การเรียนรู้แผ่นดินไหว 25 มี.ค.66 กิจกรรม Screen & Painting ณ บริเวณ Kern Associates Art & Gallery กิจกรรมเครื่องสักการะ ณ บริเวณวัดกองมูหลัก หน้าโรงแรมกัลยาเพลส กิจกรรมเพ้นท์เซรามิค ณ บริเวณบ้านแห่งความทรงจำ กิจกรรมตัดกระดาษ ตุงใส้หมู ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง กิจกรรมตุงแมงมุม ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง กิจกรรมพิมพ์ลายผ้า ณ บริเวณบ้านสิงหไคล กิจกรรมถ่ายรูปชุดTraditional ณ ศูนย์แรงงานข้ามชาติ บริเวณอภิสแควร์ กิจกรรม Work shop “นิทานป้าติง” ณ อาคารแสดงนิทรรศการ และศูนย์การเรียนรู้แผ่นดินไหว กิจกรรม Work shop “Performance Art”อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่าจังหวัดเชียงราย 26 มี.ค.66 กิจกรรม Screen & Painting ณ บริเวณ Kern Associates Art & Gallery กิจกรรมเครื่องสักการะ ณ บริเวณวัดกองมูหลัก หน้าโรงแรมกัลยาเพลส กิจกรรมเพ้นท์เซรามิค ณบริเวณบ้านแห่งความทรงจำ กิจกรรมตัดกระดาษ ตุงหมู ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง กิจกรรมตุงแมงมุม ณ บริเวณร้านกาแฟศาลากลาง กิจกรรมพิมพ์ลายผ้า ณ บริเวณบ้านสิงหไคล กิจกรรมถ่ายรูปชุดTraditional ณ ศูนย์แรงงานข้ามชาติ บริเวณอภิสแควร์ กิจกรรม Work shop “นิทานป้าติง” ณ อาคารแสดงนิทรรศการ และศูนย์การเรียนรู้แผ่นดินไหว กิจกรรม “paper nature crafts mobile” ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่าจังหวัดเชียงราย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โทร. 053-150169 ตอบรับเข้าร่วมงานที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVVMRODZdcTVLG3SghCDr4KJJwknCkxTDTPWuqfj1iasX3Bw/viewform กำหนดการกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/18KwtKHvoLikyqkP12ytubZCFZhr9uO-j?usp=sharing ขอเชิญติดตามข่าวสาร/กิจกรรม “เทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ๒๐-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ในเพจนี้ https://www.facebook.com/chiangraidesignweek ข้อมูลสินค้าและบริการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลย Facebook : https://www.facebook.com/tatchiangrai www.tourismchiangrai-phayao.com
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/chiangraidesignweek
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง