ปฎิทินวัฒนธรรม

กิจกรรมส่งเสริมตลาดวัฒนธรรมจังหวัดสตูล "Satun Street Show 2023"

จำนวนผู้ชม 95 ครั้ง
 "Satun Street Show 2023"
กิจกรรมส่งเสริมตลาดวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
พบกับการแสดงจากศิลปินร่วมสมัยจังหวัดสตูล
ณ ตลาดเปิดท้ายดูสน (ชุมชนคุณธรรมบ้านดูสน) อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ในวันที่ ๑๘ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๖
ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/SatunMculture
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง