ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีเตียวขึ้นดอย

จำนวนผู้ชม 8,092 ครั้ง
ประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋าระมีองค์พระธาตุดอยสุเทพ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ในปี 2566 ประเพณีเตียวขึ้นดอย กำหนดจัดในวันที่ 2 มิถุนายน 2566  ในงานจะมีขบวนแห่น้ำสรงพระราชทานสำหรับสรงพระธาตุโดยมีพระสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่าง ๆ มาร่วมขบวนแห่ขึ้นดอยเป็นจำนวนมากตลอดระยะทางขึ้น 12 กิโลเมตร  ในการสักการะพระธาตุ มีการเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนแล้วเดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวคำนมัสการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และควรไหว้พระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ ซึ่งให้อานิสงส์ที่ต่างกัน คือ  ทิศเหนือขอให้มีปัญญาดุจพระจันทร์เพ็ญ ทิศใต้ ขอให้ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ได้บวชในบวรพุทธศาสนา ทิศตะวันออกขอให้ได้ขึ้นสวรรค์ ทิศตะวันตกเป็นการเคารพบูชาสูงสุดต่อพระธาตุ สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มานมัสการพระธาตุดอยสุเทพแล้ว ควรมากราบ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ที่ประดิษฐานอยู่ตรง เชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย  
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง