ปฎิทินวัฒนธรรม

งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก

จำนวนผู้ชม 335 ครั้ง
จังหวัดจันทบุรี จัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี และบริเวณรอบทะเลสาปทุ่งนาเชย อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑. 
พิธีถวายราชสักการะ พิธีบวงสรวง และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
๒. กิจกรรมรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางรำจากแต่ละอำเภอ และประชาชนทั่วไปร่วมรำกว่า ๑,๕๐๐ คน
๓. การออกร้านจำหน่ายสินค้า 
๔. การแสดงของศิลปิน และของเด็กและเยาวชน
๕. 
การออกบูทของส่วนราชการ
๖. การจำหน่ายสลากกาชาด
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง