ปฎิทินวัฒนธรรม

งานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนานเมืองวาปีปทุม ประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 367 ครั้ง
งาน “ออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้านสืบสานตำนานวาปีปทุม 141 ปี (ครั้งที่ 28)” ประจำปี 2566 เพื่อเผยแพร่การละเล่นกลองยาวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ โดยได้มีการจัดงานติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้นับเป็น ครั้งที่ 28 โดยมีกำหนดการจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2566 ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบไปด้วย ขบวนแห่กลองยาว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 16 แห่ง ของอำเภอวาปีปทุม การประกวดกลองยาว ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมาสารคาม การประกวดขวัญใจกลองยาว การเดินแบบผ้าไทยการกุศล และการจัดนิทรรศการการแสดงสินค้าของดี จากทุกตำบล นับว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมเกี่ยวกับกลองยาว ให้เป็นงานประจำปีของชาวอำเภอวาปีปทุม ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอันเก่าแก่ และมีความสำคัญ มีผลผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์มากมายโดยเฉพาะเป็นแหล่งผลิตกลองยาว

อีกทั้ง มีคณะกลองยาวเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างชื่อเสียงในการประกวดแข่งขันจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับประเทศ ทำให้เมื่อได้ยินได้เห็นชื่อ “กลองยาว” ก็ต้องนึกถึงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม

สำหรับประวัติความเป็นมาในการจัดงาน “ออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนานเมืองวาปีปทุม เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2424 โดยพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานสารตราตั้งเมือง และ พระราชทานนามเมืองอันเป็นมงคลว่า “เมืองวาปีปทุม”

งานประเพณีออนซอนกลองยาว ชาววาปี เป็นหนึ่งประเพณีสำคัญในรอบปีที่ชาวอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน โดยจะจัดงานราวเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสาน โดยเฉพาะกลองยาว ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น เพราะกลองยาว เป็นศูนย์รวมภูมิปัญญา ตลอดจนปราชญ์ต่างๆ ของชุมชน ดังนั้นงานนี้จึงเป็นเหมือนการต่ออายุให้กับศิลปวัฒนธรรมไม่ให้เลือนหายไปจังหวัดมหาสารคาม
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง