ปฎิทินวัฒนธรรม

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

จำนวนผู้ชม 305 ครั้ง
ณ หนองสิม หมู่ที่ ๒ ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยการนำของ นายบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง  มีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ภายในงานชมขบวนแห่กระทงสวยงามของทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ชมการแสดงฟ้อนรำของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลปอพาน และชมการประกวดกระทงสวยงามของแต่ละหมู่บ้าน
แหล่งอ้างอิง: https://porpan.go.th/index/index.php?page=picture0128&detail=O9n5hSIpu
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง