ปฎิทินวัฒนธรรม

ร่วมสืบสานตำนานงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปี 2566

จำนวนผู้ชม 2,293 ครั้ง

๓๑

พ.ค. ๖๖

o๔

มิ.ย. ๖๖

ขอเชิญชวนเที่ยวงานและร่วมสืบสานตำนานงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปี 2566
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ชมกิจกรรมการประกวดพระยาขอมและการแสดงวัฒนธรรมการรำเซิ้ง
วันที่ 1 มิถุนายน 2566
ชมกิจกรรมการประกวดผาแดง
วันที่ 2 มิถุนายน 2566
ชมกิจกรรมการประกวดนางไอ่
วันที่ 3 มิถุนายน 2566
ชมกิจกรรมขบวนแห่บั้งไฟและขบวนรำเซิ้ง
วันที่ 4 มิถุนายน 2566
ชมกิจกรรมจุดบั้งไฟถวายแถน
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง