ปฎิทินวัฒนธรรม

ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งคาราโอเกะ "นักปกครองท้องที่ - ท้องถิ่น"

จำนวนผู้ชม 52 ครั้ง

๓๑

พ.ค. ๖๖

o๑

มิ.ย. ๖๖

จังหวัดยะลา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งคาราโอเกะ "นักปกครองท้องที่ - ท้องถิ่น" เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยผู้เข้าประกวดสามารถส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร ๒ (ส่วนขยาย) ชั้น ๓ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายเสรี วาจาเพชร โทรศัพท์ ๐๘​ ๑๖๗๙ ๑๓๘๒
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง