ปฎิทินวัฒนธรรม

งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบล/อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 454 ครั้ง

๓o

พ.ค. ๖๖

๓๑

พ.ค. ๖๖

ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบล/อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสรรค์

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
พบกับ ขบวนแห่บุญบั้งไฟ การจุดบั้งไฟล้าน การจุดตะไลแสน การแสดงหมอลำคณะหนึ่งรุ่งทิวาอำนวยศิลป์

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ชมการจุดบั้งไฟชั้นสูง ๒๔ หมู่บ้าน การแสดงลำซิ่ง ลัดดาวัลย์ ไชยภักดิ์ การแสดงศิลปินลำไย ไหทองคำ

 
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง