ปฎิทินวัฒนธรรม

งานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงดำ บ้านหัวถนน ตำบลดอนพุทรา (ลาวโซ่ง) ประจำปี 2565

จำนวนผู้ชม 42 ครั้ง
งานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงดำ บ้านหัวถนน ตำบลดอนพุทรา (ลาวโซ่ง) ประจำปี 2566 เกิดขึ้นจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน ผู้นำชุมชน เครือข่ายวัฒนธรรม พี่น้องชาวลาวโซ่งจัดขึ้น ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงพื้นถิ่น (ลาวโซ่ง) และเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ แสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนลาวโซ่ง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน สร้างความสนุกสนานและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน  
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/groups/195546154730483/
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง