ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ณ วัดบึงลาดสวาย

จำนวนผู้ชม 30 ครั้ง
 ประเพณีตักบาตรดอกไม้ เป็นความเชื่อทางพุทธศาสนาอย่างหนึ่งที่ชาวไทยปฏิบัติสืบต่อกันมา ก็คือ อามิสบูชา ซึ่งได้แก่การบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ธูปเทียนทั้งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันธรรมดาโดยทั่วไป แต่ในบางแห่งการถวายดอกไม้จะกระทำเป็นพิธีที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นเรียกว่า “ประเพณีตักบาตรดอกไม้” ดังเช่นที่วัดบึงลาดสวาย ตำบลบางภาษี วัดสว่างอารมณ์ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งนับเป็นแห่งเดียวของจังหวัดนครปฐมที่จัดให้มีประเพณีนี้ขึ้น
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง