ปฎิทินวัฒนธรรม

ปอยจ่าตี่

จำนวนผู้ชม 25 ครั้ง

๒๙

พ.ค. ๖๖

๒๙

พ.ค. ๖๖

         ปอยจ่าตี่ หรืองานประเพณีบูชาเจดีย์ทราย ในสมัยโบราณจะจัดขึ้นในช่วง ช่วงเวลา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (วันวิสาขบูชา) เป็นงานสำคัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่โบราณที่จัดขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระพุทธเจ้าเพื่อสะเดาะเคราะห์และเพื่อความเป็นสิริมงคลในต้นฤดูเพาะปลูก

            โดยชาวบ้านจะร่วมกันนำทรายมาก่อเป็นพระเจดีย์ ตกแต่งประดับประดาให้เกิดความสวยงามและบูชาธาตุทั้ง 4 โดยการนำดอกไม้ ธูปเทียน ตุงหรือธง จุดประทีปโคมไฟ ให้ความสว่างไสวเวลากลางคืน ภายในงานมีการทำบุญต่างๆอาทิ มีการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ มีเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน มีการฟังพระธรรมเทศนา มีการจุดบั้งไฟ ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าถ้าได้ร่วมกิจกรรมขนทรายเข้าวัด ได้ก่อเจดีย์ทรายและได้ถวายเจดีย์ทราย ถือว่าได้ทำบุญถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า ทำให้เคราะห์กรรมในรอบปีนี้หมดไป และจะนำมาซึ่งความสุขและสิริมงคลสู่ครอบครัวและชุมชน

          

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวศ.แม่ฮ่องสอน

แหล่งอ้างอิง: RW23+7C, Mae Ngao, Khun Yuam District, Mae Hong Son 58140, Thailand
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง