ปฎิทินวัฒนธรรม

หลาดใต้สน คนบ่อยาง

จำนวนผู้ชม 11 ครั้ง

๒๗

พ.ค. ๖๖

๓๑

พ.ค. ๖๖

เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญเที่ยวงาน “หลาดใต้สน คนบ่อยาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Songkhla Camping) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
-ภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา การจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นบ้าน อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์ชุมชน กว่า 100 ร้านค้า และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงดนตรีมากมาย และห้ามพลาดกับจุดเช็คอินนิทรรศการงานสร้างสรรค์จากขยะทะเล 
-สำหรับพิธีเปิดงาน กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง