ปฎิทินวัฒนธรรม

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 155 ครั้ง

๒๔

พ.ค. ๖๖

o๔

มิ.ย. ๖๖

กำหนดการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันอังคาร ที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๖
ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดนิคมธรรมาราม อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-------------------------------
วันพุธที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๖  
เวลา  ๐๙.๐๐  น.         -  ข้าราชการและพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา  ๐๙.๓๐  น.         -  ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
                               -  ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                               -  พิธีกรอาราธนาศีล
                               -  ประธานสงฆ์ ให้ศีล
                               -  ผู้เข้าร่วมพิธีรับศีล
                               -  ประธานในพิธี จุดเทียนส่องธรรมหน้าธรรมาสน์
                               -  พิธีกรอาราธนาธรรม                       
                               -  พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑  กัณฑ์
                               -  ประธานสงฆ์นำเจริญจิตภาวนา
                               -  ประธานในพิธี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์องค์แสดงพระธรรมเทศนา
                               -  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
                               -  กล่าวคำถวายภัตตาหาร
                               -  ประธานและผู้เข้าร่วมพิธี ถวายภัตตาหาร และจัตตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
                               -  พระสงฆ์อนุโมทนา
                               - ประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพร
                               - พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร                                  
                              - ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีเวียนเทียน
                              -  เสร็จพิธี
 
                                                           ---------------------------
 
 หมายเหตุ   ๑. การแต่งกาย ประธานในพิธี/ผู้ร่วมกิจกรรม ชุดขาวปฏิบัติธรรม/ชุดสุภาพโทนสีขาว
                  ๒. เชิญชวนนำปิ่นโต มาร่วมถวายภัตตาหาร และเตรียมดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมเวียนเทียน
                  ๓. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง