ปฎิทินวัฒนธรรม

เทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดเชียงราย

จำนวนผู้ชม 33 ครั้ง

๒๖

พ.ค. ๖๖

๒๘

พ.ค. ๖๖

เทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดเชียงราย
วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566
ณ เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน
- การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
- การจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีเมืองเชียงราย
- กาดประชารัฐจังหวัดเชียงราย
- ชมการแสดงมหรสพ และการแสดงดนตรี
- กิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร
- กิจกรรมประกวดการแปรรูปอาหารจากผลไม้
- กิจกรรมการประกวดการจัดกระเช้าผลไม้
- กิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา
- กิจกรรมประกวดธิดาชาวสวน
.
จัดโดย อบจ.เชียงราย
สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-175333
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/crfocus/posts/pfbid0c31btDqHojHV6P9xZnHoPCEinM9DV4i3iY396nY3pFdFcgx6Y8WPoGA9dAEZrmeal
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง