ปฎิทินวัฒนธรรม

วันพระสุนทรพิพิธบุญคูณลานของดีอำเภอโกสุมพิสัย

จำนวนผู้ชม 132 ครั้ง
ที่เวทีกลางบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย งาน “วันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปี 2566”   เพื่อสนับสนุนการจัดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม และเพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในบุญคุณของพระสุนทรพิพิธและบรรพบุรุษที่ก่อสร้างเมืองโกสุมพิสัย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดมหาสารคาม และวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ศิลปะพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (สินค้า OTOP) ของพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566

กิจกรรมภายในงาน อาทิ พิธีบวงสรวงพระสุนทรพิพิธ กิจกรรมการออกร้านสินค้า OTOP/นิทรรศการของหน่วยงาน และของดีอำเภอโกสุมพิสัย การประกวดสรภัญญะ การแข่งขันประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE การแสดงดนตรีโปงลาง การเดินแสดงแบบเส้นสายลายผ้าฯลฯ
แหล่งอ้างอิง: https://www.laolocal.go.th/index.php?show=gallery&file=detail&id=6
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง