ปฎิทินวัฒนธรรม

งานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน

จำนวนผู้ชม 304 ครั้ง
ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบไปด้วย ขบวนแห่กลองยาว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๖ แห่ง ของอำเภอวาปีปทุม การประกวดกลองยาว ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การประกวดกลองยาว ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมาสารคาม การประกวดขวัญใจกลองยาว การเดินแบบผ้าไทยการกุศล และการจัดนิทรรศการการแสดงสินค้าของดี จากทุกตำบล
แหล่งอ้างอิง: https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/65302
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง