ปฎิทินวัฒนธรรม

โครงการบุญข้าวคูณลานสืบสานประเพณีของดีเมืองเชียงยืน

จำนวนผู้ชม 109 ครั้ง
บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม งานประเพณีบุญคูณลานสืบสานของดีเมืองเชียงยืน เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี (บุญเดือนยี่ หรือ บุญคูณลาน )เป็นหนึ่งในฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน ชึ่งมีการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีมาอย่างยาวและอันดีงามให้ดำรงอยู่ และส่งเสริมและพัฒนาผลิตผล ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประกอบสัมมาอาชีพของคน กลุ่มคนในพื้นที่ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดขบวนแห่ของดีจากทุกตำบล การออกร้านนิทรรศการของตำบล การแข่งขันและการประกวดผลิตผลทางการเกษตร การประกวดสาวงามเชียงยืน และการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอเชียงยืน 
แหล่งอ้างอิง: https://siamrath.co.th/n/409725
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง