ปฎิทินวัฒนธรรม

งานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566

จำนวนผู้ชม 30 ครั้ง
         งานลางสาดและลองกองหวาน ถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 37 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าผลผลิตลางสาด ลองกอง และผลไม้อื่นๆ ของจังหวัดให้สูงขึ้น ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภาคการเกษตร เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร และเป็นการส่งเสริม พัฒนาการผลิต การตลาด ของสินค้า OTOP ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 24 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวันที่ 15 กันยายน 2566 มีพิธีบวงสรวงพระยาพิชัยดาบหัก ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นบ้านและวิถีชาวสวน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การประกวดลางสาด การประกวดลองกอง การประกวดจัดกระเช้าผลไม้ประเภทสวยงาม นิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตร นิทรรศการและการสาธิตการทอผ้า การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญเลือกซื้อลางสาด ลองกองหวาน ผลไม้นานาชนิด ผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจากทั้ง 9 อำเภอ ชมคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง สวนสนุกชุดใหญ่ และกิจกรรมอื่นๆ ตลอด 10 วัน 10 คืน
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง