ปฎิทินวัฒนธรรม

“เชียงราย เลอค่า” ประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 25 ครั้ง
จังหวัดเชียงราย
โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม
กำหนดจัดงาน “เชียงราย เลอค่า” ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการสืบสาน พัฒนา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมผ่านวัฒนธรรมเชิงสัญลักษณ์ 5F จังหวัดเชียงรายขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชิญชวนผู้สนใจ มาชม ช็อป ชิม โชว์ แชร์ เชื่อมในงานดังกล่าว
กิจกรรม อาทิ
- สาธิต “อาหารนครเชียงราย ๑ เมนู ๑ อำเภอ”
- สาธิตและจัดจำหน่าย “อาภรณ์นครเชียงราย”
- เสวนาหัวข้อ “อาหารอัตลักษณ์เชียงราย เลอค่าสู่การสร้างสรรค์เศรษฐกิจ” พร้อมรับชมถ่ายทอดสด (Live Facebook)
- พิธีเปิดงาน “เชียงราย เลอค่า” ประจำปี ๒๕๖๖
- พิธี มอบโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีเชียงราย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ คน ๖ สาขา
- “แฟชั่นอาภรณ์นครเชียงราย ปี ๒๕๖๖”
----
สนใจสอบถามรายละเอียด
๐๘๖ ๑๑๕ ๒๑๖๙
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/chiangrai.culture/posts/pfbid02BdUzC7wJKD1BgFmVscnWjEDynU5Gw3mbHiWyHUPSPSChKG8f6f59iwpoJHx2K6TRl
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง