ปฎิทินวัฒนธรรม

ตักบาตรน้ำผึ้ง

จำนวนผู้ชม 17 ครั้ง

๒๙

ก.ย. ๖๖

๒๙

ก.ย. ๖๖

ชวนเที่ยวงาน "ตักบาตรน้ำผึ้ง"

การฟื้นฟูทุนวัฒนธรรมทุ่งภูเขาทอง ตอน เทศกาลทุนทางวัฒนธรรม : “ตักบาตรน้ำผึ้ง” วันที่ 29 กันยายน 2566 ณ วัดภูเขาทอง
ภายใต้แนวความคิด “พหุวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมทุ่งภูเขาทอง” เพื่อถ่ายทอดเรื่องเล่า ตำนาน ความเชื่อและสิ่งศักดิ์ ผ่านวิถีชีวิตคนทุ่งภูเขาทองนำไปสู่สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทุนวัฒนธรรมด้วยการจัดเทศกาลวัฒนธรรม

กิจกรรมภายในงาน อาทิ
- การละเล่นพื้นบ้าน โดยเยาวชน
- เลือกซื้อสินค้าทางวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นในตลาดทุนวัฒนธรรม อาหาร ของฝากของที่ระลึก
- กิจกรรมสร้างสรรคจากอัตลักษณ์พื้นถิ่นทุ่งภูเขาทอง เช่น ลูกบอม ลอดเตียง ปลาแนม ละอองฟ้า และอีกมากมาย
- การเสวนาประวัติประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ประเพณีแห่งความศรัทธาจากพุทธกาลสู่ปัจจุบัน ย้อนรอยวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรมในกรุงศรีฯ ภูมิลักษณ์กับประวัติศาสตร์และประเพณีในทุ่งภูเขาทอง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสุกัญญา เบาเนิด คุณ ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ และอาจารย์วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์

กิจกรรมพิเศษ >> การประกวดภาพถ่าย ของรางวัลมากมาย !!

29 กันยายน 2566 เวลา 9.00 -14.30 น. ณ วัดภูเขาทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
 
กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการ การฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทุ่งภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กรอบวิจัย “การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ภายใต้วิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง