ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นปีใหม่ม้งตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง

จำนวนผู้ชม 54 ครั้ง
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นปีใหม่ม้งตำบลหินดาต  อำเภอปางศิลาทอง
โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  ตีลูกข่าง ยิงหน้าไม้ โชว์เป่าแคน การละเล่นโยนลูกช่วง เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวม้ง เพราะชาวเขาเผ่าม้งมีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชนเผ่า วันขึ้นปีใหม่ชาวม้ง ก็จะมีหมู่ไก่ ธูปเทียนเส้นไหว้ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับเพื่อขอพรด้วย
กิจกรรมการละเล่นที่บรรดาหนุ่มสาวนิยมเล่นกันในเทศกาลปีใหม่  คือการโยนลูกช่วง  ซึ่งเป็นการละเล่นที่หนุ่มสาวชาวเขาเผ่าม้ง  ตั้งหน้าตั้งตารอคอยมาหนึ่งปีเต็ม  เพราะช่วงเวลานี้หนุ่มสาวจะมีโอกาสได้เลือกคนที่ถูกใจ  ในการที่จะจับคู่โยนลูกช่วงด้วยกัน  โดยฝ่ายหญิงจะเป็นฝ่ายเลือกชายหนุ่มที่พอใจ จากนั้นจะนำลูกช่วงไปให้  เพื่อชวนไปโยนลูกช่วงด้วยกัน  ส่วนพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ก็จะมานั่งดูลูกหลานของตนโยนลูกช่วงกัน  ซึ่งหนุ่มสาวบางรายในระหว่างที่โยนลูกช่วง ถ้าเกิดพอใจซึ่งกันและกัน หรือรักกัน ก็จะแต่งงานภายหลังสิ้นเทศกาลปีใหม่
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นปีใหม่ม้งตำบลหินดาต  อำเภอปางศิลาทอง มีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของกลุ่มชา ติพันธุ์ม้ง
๒. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้บุตรหลานมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/hindat.sao?mibextid=9R9pXO
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง