ปฎิทินวัฒนธรรม

งานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร”

จำนวนผู้ชม 218 ครั้ง
ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่
                   จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นเมืองเกษตรกรรมโดยมีกล้วยไข่เป็นผลไม้เอกลักษณ์ประจำถิ่น เป็นที่รู้จักและชื่นชอบในรสชาติที่ไม่เหมือนที่ใด โดยกล้วยไข่จะให้ผลผลิตในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ซึ่งตรงกับช่วงวันสารทไทย (แรม 15 ค่ำ เดือน 10) ชาวบ้านจึงนิยมนำกล้วยไข่สุกและกระยาสารท ไปถวายพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ จนกลายเป็นประเพณี ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการจัดงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง” โดยเริ่มจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2524 ในสมัยนายจำนง  ยังเทียน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้ชื่องานว่า “วันกล้วยไข่ เมืองกำแพง” พอถึงปี พ.ศ. 2526 นายเชาว์วัศ สุดลาภา ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประสานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานและได้มีการเปลี่ยนชื่องานเป็นงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง”เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมช่วงเทศกาลวันสารทไทย และในปี พ.ศ.255๘ นายธานี        ธัญญาโภชน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่องานจากเดิมเป็นงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา สร้างคุณค่า และชื่อเสียงแก่พืชเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งเป็นของดีจังหวัดกำแพงเพชร แต่ยังคงให้ความสำคัญกับกล้วยไข่ ซึ่งเป็นพืชเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร
 
ช่วงระยะเวลาการจัดงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร”
          - ช่วงวันสารทไทย (แรม 15 ค่ำ เดือน 10) คือช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง