ปฎิทินวัฒนธรรม

Music in the park ดนตรีในสวน ในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 20

จำนวนผู้ชม 36 ครั้ง

๓o

ธ.ค. ๖๖

๑๗

ก.พ. ๖๗

Music in the park ดนตรีในสวน ในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 20
เริ่มเสาร์แรก 30 ธ.ค. 2566
(ทุกวันเสาร์) ถึงเสาร์ที่ 17 ก.พ. 2567
ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/crfocus/posts/pfbid02zCcGjfdTr9bGTAaysFqh21R6ieSmkujbsRLLbM86fxosFELRZZ3N6yAa59tQzcbMl
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง