ปฎิทินวัฒนธรรม

งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

จำนวนผู้ชม 583 ครั้ง

๒๕

ต.ค. ๖๓

๒๖

ต.ค. ๖๓

อำเภอราษีไศล ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอราษีไศล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอราษีไศล เชิญร่วมสืบสานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ลำน้ำมูล หลังที่ว่าการอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้กรอบแนวคิด "แข่งเฮือบ่มีเหล้า เฮากะม่วนได้"
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง