ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีแห่ดาวในเทศกาลคริสต์มาส จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 52 ครั้ง
จังหวัดยโสธร ร่วมกับอำเภอไทยเจริญ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ชุมชนคุณธรรมฯวัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ และ เทศบาลตำบลคำเตย กำหนดจัดประเพณีแห่ดาวในเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าศาสดาของศาสนาคริสต์ และแสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งชาวคริสต์และชาวพุทธ ในระหว่างวันที่  ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณวัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ซึ่งมีกิจกรรมภายในงานประเพณีฯ ดังนี้
- ชมความงดงามแสงไฟ การประดับดาวรอบโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
- พิธีทางศาสนา
- ชมอุโมงค์ดาว การประดับตกแต่งดาวบริเวณงานและรอบหมู่บ้าน
- ชมขบวนแห่ดาวยิ่งใหญ่สวยงาม 
- การแสดงแสง สี เสียง ละครศักดิ์สิทธิ์
- การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- การจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
- การประกวดดาว
- การแสดงสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้การทำดาว
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง