ปฎิทินวัฒนธรรม

ลานวัฒนธรรม ในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2566

จำนวนผู้ชม 13 ครั้ง

๑๕

ธ.ค. ๖๖

๒๔

ธ.ค. ๖๖

ขอเชิญชวนออเจ้า แต่งชุดไทยมาเดินเฉิดฉายที่ ลานวัฒนธรรม

ในงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 15 - 24 ธันวาคม 2566

ณ บริเวณด้านข้างวัดพระราม ด้านหน้าวิหารพระมงคลบพิตร 

ท่านจะได้พบกับ

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โขน ลิเก ลำตัด เพลงพื้นบ้าน ดนตรีร่วมสมัย

- การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ลานกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านโบราณ

- กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

- การจำหน่ายอาหารและสินค้าทางวัฒนธรรม
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง