ปฎิทินวัฒนธรรม

งานสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาติพันธุ์ม้งพะเยา ประจำปี ๒๕๖๗

จำนวนผู้ชม 41 ครั้ง
**** จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับสมาคมม้งพะเยา ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาติพันธุ์ม้งพะเยา ประจำปี ๒๕๖๗
--> ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สนามบ้านสิบสองพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
 
พบกับ
---> ขบวนแห่ชาติพันธุ์ม้งจาก ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอปง อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง และอำเภอดอกคำใต้ จากทั้งหมด ๑๙ หมู่บ้าน
---> ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ม้ง
---> ชมการละเล่นและกีฬาพื้นบ้านของชาติพันธุ์ม้ง อาทิ โยนลูกช่วง ยิงหน้าไม้ เป่าลูกดอกฯ
---> ชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ม้ง อาทิ การปักผ้าม้ง การทำแคนม้ง
---> ชมการแข่งขันไก่ต่อ
---> ร่วมชม ชิม ช้อป สินค้าของดีประจำอำเภอ และอื่นๆอีกมากมาย
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง