ปฎิทินวัฒนธรรม

Artbridge water color international pavilion นิทรรศการ "สีน้ำนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ 2023”

จำนวนผู้ชม 12 ครั้ง

o๙

ธ.ค. ๖๖

o๙

มี.ค. ๖๗

Artbridge water color international pavilion นิทรรศการ "สีน้ำนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ 2023”
เป็นหนึ่งใน 12 Pavilion ศิลปะของกลุ่มศิลปินที่จัดแสดงในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่, เชียงราย 2023 ควบคู่กับผลงานศิลปินหลักโดยจัดแสดง ณ ขัวศิลปะ ตำบล บ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิดหลัก “เปิดโลก” หรือ The open world โดยเป็นการรวมกลุ่มของศิลปินสีน้ำในระดับนานาชาติ ที่รวบรวมศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศเกิดขึ้นครั้งแรกในเชียงราย กว่า 60 ชีวิต 60 ผลงาน เป็นผลงานที่มีศิลปินต่างชาติเข้าร่วม 18 ประเทศ
ArtBridge Water color international Pavilion และในช่วงเวลาของการจัดแสดง จะมีกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสีน้ำ อาทิกิจกรรม Workshop สีน้ำ กิจกรรมการสอนวาดภาพสีน้ำ เป็นต้น
 พิธีเปิดนิทรรศการวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น.
และกิจกรรม Worksop สีน้ำ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ในวันอาทิตย์ที่ 24 และ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566
นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2566 – 9 มีนาคม 2567 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยขัวศิลปะจะเปิดให้เข้าชม วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ทุกวัน (หยุดทุกวันจันทร์) ณ ขัวศิลปะ เชียงราย
---------------------------------------------------
Artbridge water color international pavilion “International Watercolor Exhibition Thailand Biennale 2023”
It is one of 12 art pavilions of artist groups exhibited at the Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 .Along with works by main artists, on view at the Artbridge Chiang Rai , Ban Du Subdistrict, Mueang District, Chiang Rai Province. Concept of "The open world"  it is a group of international watercolor artists. A gathering of both Thai and foreign artists, taking place for the first time in Chiang Rai. More than 60 works, are works with foreign artists participating in 18 countries.
ArtBridge Water color international Pavilion and during the exhibition period There will be various activities. About watercolors, such as water color art workshop activities, watercolor painting teaching activities, etc.
Exhibition opening ceremony Saturday, December 23, 2023 at 6:00 p.m.
and Watercolor Worksop activities, tourist attractions in Chiang Rai Province On Sunday 24 and Monday 25 December 2023
The exhibition will be from December 9, 2023 - March 9, 2024, a total of 2 months. The Artbridge Chiang Rai will be open for viewing Tuesday - Sunday from 9:00 a.m. - 6:00 p.m. every day (closed every Monday)
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/ArtBridgeChiangRai/posts/pfbid029XLB6XV3JBMAj3qqisPve8VCkDL4F9LAwCQCS6qFvw2jGPgPjT4nLhKQ6sKQmBwRl
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง