ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีห่อข้าวต้มมัด บวงสรวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จำนวนผู้ชม 19 ครั้ง
ประเพณีห่อข้าวต้มมัด เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในวันที่ ๒๗ ธันวาคมของทุกปี โดยเริ่มจัดเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ณ วัดหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทำพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ ๒๘ ธันวาคม เนื่องจาก พระองค์ทรงเคยใช้พื้นที่บริเวณวัดหนองนกไข่
ในปัจจุบันเป็นค่ายทหาร เพื่อป้องกันมิให้กองทัพพม่าเข้ามารุกราน ซึ่งภายในวันดังกล่าว ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในตำบลหนองนกไข่และพื้นที่ใกล้เคียงจะรวมตัวกัน เพื่อทำข้าวต้มมัดสำหรับการทำพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ประชาชนจะนำข้าวต้มมัดแจกจ่ายให้ผู้อื่น เนื่องจาก มีความเชื่อว่า ผู้ใดที่รับประทานข้าวต้มมัดจะมีสิ่งที่ดี ๆ เข้ามาในชีวิต  
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง