ปฎิทินวัฒนธรรม

งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ 2563

จำนวนผู้ชม 2,163 ครั้ง

๑๒

พ.ย. ๖๓

๒๓

พ.ย. ๖๓

12-23 พ.ย.2563 งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์

12 พ.ย. 2563   เปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ (รำบวงสรวง 10,000 คน) ณ อนุเสาวีย์พระยาสุรินทร์ภักดีฯ (เวลา 17.00 น.)

19 พ.ย. 2563   ซ้อมใหญ่งานแสดงช้าง ณ สนามแสดงช้าง (เวลา 08.30 น.), ประกวดรถอาหารช้าง บริเวณอนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีฯ (เวลา 18.00 น.)

20 พ.ย. 2563   งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง จากสถานีรถไฟขบวนเคลื่อนมาบริเวณอนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีฯ (เวลา 08.00 - 12.00 น.), งานแสดง แสง สี เสียง ณ ปราสามศีขรภูมิ ณ                                               ปราสาทศีขรภูมิ (เวลา 18.00 น.)

21  พ.ย. 2563  งานแสดงช้างรอบแรก ณ สนามแสดงช้าง (เวลา 08.30 - 11.30 น.) , งาน Light & Sound Elephant Show ณ สนามแสดงช้าง (เวลา 18.00 - 19.30 น.) , งานแสดง แสง สี เสีย
                      ณ ปราสาทศีขรภูมิ (เวลา 18.00 น.)

22 พ.ย. 2563   งานแสดงช้าง รอบสุดท้าย ณ สนามแสดงช้าง (เวลา 08.30 - 11.30 น.), งาน Light & Sound Elephant Show ณ สนามแสดงช้าง (เวลา 18.00 - 19.30 น.)

23 พ.ย. 2563   ออกสลากการกุศล ณ เวทีกลาง งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ สนามกีฬาศรีณรงค์ (เวลา 22.00 น.)

แหล่งอ้างอิง: สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง