ปฎิทินวัฒนธรรม

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

จำนวนผู้ชม 680 ครั้ง
 จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว สวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญตักบาตรเจริญจิตภาวนาที่บ้านหรือสถานที่เหมาะสมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง