ปฎิทินวัฒนธรรม

วันช้างไทย

จำนวนผู้ชม 484 ครั้ง

๑๓

มี.ค. ๖๔

๑๔

มี.ค. ๖๔

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.         - ประชาชนและช้างรวมกัน ณ บริเวณศาลาเอราวัณ วัดป่าอาเจียง ตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.         - นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธี   
                                            เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ณ ศาลพระครูปะกำ วัดป่าอาเจียง บ้านหนองบัว  ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
                                           - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระครูปะกำ
                                           - พิธีบวงสรวงไหว้พระครูปะกำช้าง โดย นายชัยพงศ์  แสนดี หมอช้าง
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.         - ประธานในพิธี เปิดป้ายงานเลี้ยงอาหารช้าง ณ บริเวณศาลพระครูปะกำ
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.         - ประธานในพิธีร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญช้างคืนถิ่น ณ บริเวณศาลพระครูปะกำ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.         - การเสวนา "ฅ.ฅน ช.ช้าง สร้างชื่อไทย ในเวทีโลก"โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
เวลา ๑๐.๐๕ น.                      - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล  คุณปลื้ม) และคณะ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 
                                             โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน (DD๙๖๐๖) เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ๑๐.๐๕ น.
                                          - เดินทางจากท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอสตึก – ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ บ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตรใช้เวลา ๕๐ นาที โดยประมาณ
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.         - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล  คุณปลื้ม) และคณะเดินทางมาถึงบริเวณวัดป่าอาเจียง
                                             โดยมีการรำช้าง (ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านหนองบัว) ต้อนรับ  ณ หน้าศาลาเอราวัณ
                                          - ไหว้พระครูปะกำช้าง ณ ศาลพระครูปะกำ
                                          - จากนั้นเดินทางไปยังบริเวณเวทีพิธีงานแถลงข่าว
                                          - พิธีกรแนะนำแขกผู้มีเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม /จังหวัดสุรินทร์ /พื้นที่อำเภอท่าตูมและชุมชน
                                          - ไหว้พระครูปะกำช้าง ณ ศาลพระครูปะกำ
                                          - จากนั้นเดินทางไปยังบริเวณเวทีพิธีงานแถลงข่าว
                                          - พิธีกรแนะนำแขกผู้มีเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม /จังหวัดสุรินทร์ /พื้นที่อำเภอท่าตูมและชุมชน
                                          - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  กล่าวต้อนรับ
                                          - ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (ดร.วิมลลักษณ์  ชูชาติ) กล่าวรายงาน
                                          - นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายชนะ  สัมพลัง) กล่าวถึงรายละเอียดผลงาน
                                          - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวแถลงข่าว
                                          - จากนั้นเดินทางไปยังจุดติดตั้งผลงาน
                                          - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ส่งมอบผลงาน “บ้านช้าง บ้านคน” ให้จังหวัดสุรินทร์ โดยนายอำเภอท่าตูม รับมอบผลงาน
                                          - จากนั้นเดินทางกลับมายังบริเวณเวทีแถลงข่าว
                                          - ชมการแสดงแฟชั่นชาวกูย โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (๕ นาที)รำมุดหมัด (แกลมอ) โดย ชุมชนคุณธรรมบ้านตะเคียน อ.สำโรงทาบ (๕ นาที)เรือมอันเร
                                            โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และศิลปินน้ำผึ้งเมืองสุรินทร์ (๕ นาที)
                                          - ถ่ายภาพร่วมกัน 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.         - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล  คุณปลื้ม)
                                          - เยี่ยมชมผลงานStreet art จากสังกะสี” กลุ่มศิลปกรรมสุรินทร์และเยาวชน จากโครงการสร้างสรรค์งานศิลป์ สุรินทร์ถิ่นศิลปะ
                                          - ชมผลงาน นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดสุรินทร์
                                          -เสร็จพิธี-

เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.         - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล  คุณปลื้ม) และคณะพร้อมแขกผู้มีเกียรติ เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหาร พูนวิไล  ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร                                                ใช้เวลา ๒๐ นาที โดยประมาณ
เวลา ๑๔.๐๐ -๑๗.๐๐ น.           - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล  คุณปลื้ม) และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชม Elephant World /โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
                                          - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล  คุณปลื้ม) และคณะ 
                                          เดินทางกลับ โดยสายการบินนกแอร์ จากท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เที่ยวบิน   (DD๙๖๑๑) เวลา  ๑9.35 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง 20.2๕ น.
..............................................
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.         - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ ศาลาเอราวัณ
เวลา ๒๐.๐๐ เป็นต้นไป            - การแสดงศิลปวัฒนธรรรมท้องถิ่น รำมุดหมัด (แกลมอ) บวงสรวงพระครูปะกำช้างแบบดั้งเดิม โดย ชุมชนชาวกวย

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.         - ทำบุญตักบาตรร่วมกับช้าง
เวลา ๐๘.๐๐ – ๙.๐๐ น.           - ถวายผ้าป่า
                                          - ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารช้าง
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.         - พิธีสวดทักษิณา บังสุกุลช้าง และถวายผ้าป่า ณ วัดป่าอาเจียง

 
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง