ปฎิทินวัฒนธรรม

เทศกาลประเพณี “นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม”

จำนวนผู้ชม 883 ครั้ง
                อำเภอเขวาสินรินทร์ ถือเป็นชุมชนโบราณทางประวัติศาสตร์ในสมัยอาณาจักรขอมเรืองอำนาจ และถือเป็นชุมชนบริวารของเมืองประทายสมันต์ มาจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากปราสาทบ้านแสรออ(แสร-ออ) (ปราสาททอง) และบ้านพระปืด (ปราสาทแก้ว) ซึ่งเป็นปราสาทสมัยยุคขอมโบราณ นอกจากนี้ยังมีการขุดพบเครื่องใช้สมัยโบราณหลายรายการ ซึ่งจากการตรวจสอบทางโบราณคดียืนยันได้ว่ามีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี และที่ยืนยันว่าอำเภอ เขวาสินรินทร์ เป็นเมืองบริวารคู่กันมากับเมืองประทายสมันต์ ได้แก่ คูน้ำ กำแพงดิน มีลักษณะรูปแบบคล้ายคลึงกับคูเมืองประทายสมันต์ ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนอำเภอเขวาสินรินทร์ ได้สืบทอดต่อกันมาได้แก่ แซนโดนตา แซนแสร เรือมตรษ เจรียงเบริน กันตรึม ลิเกเขมร และมีหมู่บ้านทอผ้าไหมที่สืบสานลายดอกมาแต่โบราณ แต่ที่สำคัญและเป็นที่เลื่องชื่อ คือการทำปะเกือม (ปะคำ) ซึ่งมีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณะเฉพาะตนที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ล้ำค่าทางภูมิปัญญาระดับชาติ และเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่
               ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ขบวนแห่ของดี 5 ตำบล การเดินแบบผ้าไหม การประกวดธิดาปะเกือม การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดแอโรบิค การแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และ การประเดินแบบชุดผ้าไหม และ เครื่องปะเกือม เครื่องประดับที่ทำจากเงิน จาก นายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง