ปฎิทินวัฒนธรรม

วันอาสาฬหบูชา

จำนวนผู้ชม 678 ครั้ง
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวสุรินทร์ ร่วมพิธี
- สวดมนต์ทำวัตรเย็น
- เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา
- ฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง