ปฎิทินวัฒนธรรม

งานสืบสานตำนานวันนายขนมต้ม

จำนวนผู้ชม 925 ครั้ง

วันที่ 17 มีนาคมของทุกปี เป็นวันนายขนมต้มหรือวันมวยไทย
เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตสมัยอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 มี.ค. พ.ศ.2317 ที่ “
นายขนมต้ม” ตำนานแม่ไม้มวยไทย ชาวตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อครั้งถูกจับเป็นเชลยที่พม่า ก่อนจะได้ขึ้นชกมวยต่อหน้าพระที่นั่งพระเจ้ามังระ จึงมีการจัดให้ชกมวยต่อหน้าพระที่นั่ง ผลปรากฎว่า นายขนมต้มสามารถชกเอาชนะนักมวยพม่าได้ถึง 10 คน จึงทำให้พระเจ้ามังระได้ปูนบำเหน็จให้เป็นข้ารับใช้ในกรุงอังวะ แต่นายขนมต้มปฏิเสธ แต่ได้ขอเป็นการปลดปล่อยตนและเชลยคนไทยทั้งหมด เพื่อเป็นอิสระ ในที่สุดนายขนมต้มจึงได้เดินทางกลับสู่บ้านเกิด ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปกครองกรุงธนบุรีเป็นราชธานี การต่อสู้ในครั้งนั้น ทำให้ชื่อของนายขนมต้ม มีชื่อเสียงรวมทั้งศิลปะป้องกันตัวอย่างมวยไทยด้วย

เพื่อเป็นเกียรติต่อนายขนมต้มและนักมวยไทย ชาวพระนครศรีอยุธยาจึงได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์นายขนมต้ม ไว้ที่บริเวณสนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริเวณลานศิลปวัฒนธรรมนายขนมต้ม หน้าโรงเรียนวัดจุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในปีนี้มี
กิจกรรมงานสืบสานตำนานวันนายขนมต้ม ระหว่างวันที่ 12 - 17 มีนาคม 2564 บริเวณลานศิลปวัฒนธรรมนายขนมต้ม หน้าโรงเรียนวัดจุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมตามกำหนดการ โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง