ปฎิทินวัฒนธรรม

งานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี ๒๕๖๔

จำนวนผู้ชม 395 ครั้ง
“พระธาตุศรีสุราษฎร์” ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ “พระธาตุเขาท่าเพชร” ตั้งอยู่บนเนินเขาท่าเพชร สร้างเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๐ ตามแบบศิลปะศรีวิชัยผสมศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ลักษณะพระธาตุเป็นรูปทรงสูงตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม นับเป็นปูชนียสถานองค์แรกของชาวบ้านดอน มีลักษณะเป็นทรงสูงเรียว ลักษณะคล้ายลำเทียน ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งย้อนอดีตเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" (รัชกาลที่ ๙) พร้อมด้วย "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ได้เสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ ได้เสด็จไปยังวนอุทยานเขาท่าเพชร เพื่อทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ และทรงปลูกต้นพะยอมไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา" ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารริกธาตุ และทรงปลูกต้นเคี่ยมต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึก

“พระธาตุศรีสุราษฎร์” ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ “พระธาตุเขาท่าเพชร” จึงถือเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ความเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่ายิ่งสำหรับชาวสุราษฎร์ธานี ด้วยเหตุนี้ ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญยิ่งของสถานที่อันเป็นสิริมงคลแห่งนี้ จึงได้กำหนดจัดงานประเพณี "แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ของทุกปี

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับคณะสงฆ์  และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี ๒๕๖๔

เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เปรียบได้กับการถวายผ้าไตรแก่ “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมามากกว่า ๑ ทศวรรษ

 
แหล่งอ้างอิง: https://www.m-culture.go.th/suratthani/ewt_news.php?nid=2172&filename=index
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง