ปฎิทินวัฒนธรรม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดสุรินทร์ หลวงพ่อพระชีว์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จำนวนผู้ชม 207 ครั้ง

o๓

มิ.ย. ๖๔

o๓

มิ.ย. ๖๔

เวลา ๑๓.๐๐ น.  -ผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ ศาลาอตุโล วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ
เวลา ๑๓.๓๐ น.  - พระสงฆ์ ๑๐ รูป นั้งประจำที่อาสน์สงฆ์
เวลา ๑๔.๐๐ น.  -ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร
                      - ประธานในพิธีอ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล
                        (เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง