ปฎิทินวัฒนธรรม

วันช้างไทย

จำนวนผู้ชม 413 ครั้ง
เป็นการจัดงานขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติช้าง รวมทั้งเพื่อให้คนไทยทั่วไปได้เห็นความสำคัญของช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์มาโดยตลอดกว่า 50 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีความผูกพันกับช้างไทยมาตั้งแต่ โบราณกาล กิจกรรมภายในงาน อาทิ นิทรรศการประชาสัมพันธ์ความเป็นมาของช้างไทย ขบวนแห่ช้างประดับไฟสวยงามสื่อให้เห็นถึงความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของวีถีชีวิตสุรินทร์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการเปิดตัวทีมนักกีฬา“ตำบอล ช้าง” ครั้งแรกของโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมนันทนาการของควาญช้างในจังหวัดสุรินทร์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จะบรรจุกีฬาตำบอลช้างเข้าเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการโลกของช้าง (Elephant World)
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง