ปฎิทินวัฒนธรรม

เทศกาล Chanthaburi Miracle Christmas ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

จำนวนผู้ชม 1,581 ครั้ง
          เทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งความรัก ความศรัทธา และ การแบ่งปัน เป็นงานประเพณีเฉลิมฉลองของชุมชนชาวคริสต์ เชื้อสายเวียดนามที่อยู่อาศัยในจังหวัดจันทบุรี มานานกว่า ๓๐๐ ปี ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมทางคริสต์ศาสนา แล้วยังมีการแสดง ๓มิติ อนิเมชั่น แสงสีฉาบอาคารอาสนวิหารที่สวยงามตระการตา ชิม ช๊อป อาหารเด่นเมืองจันท์, การแสดงของเยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนสตรี มารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาล จันทบุรี และสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านยอแซฟพิทักษ์ เป็นการแสดงที่สื่อถึงความหมายของเทศกาลคริสต์มาส โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาสามารถร่วมกิจกรรมได้ฟรี พร้อมเก็บภาพประทับใจ ตามจุดต่าง ๆ
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง