ปฎิทินวัฒนธรรม

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

จำนวนผู้ชม 1,905 ครั้ง
ในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในภาพร่วมของการจัดงานที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวสุรินทร์ และประชาชนทั่วไป จึงทำให้การจัดงานออกมาดีและสวยงาม การจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๔ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานถ้วยรางวัลเรือชนะเลิศ ประเภทเรือยาวใหญ่ ๕๕ ฝีพาย  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ฯ  พระราชทานถ้วยรางวัลเรือชนะเลิศ ประเภทเรือยาวกลาง  ๔๐  ฝีพาย  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทเรือยาวกลาง เรือท้องถิ่น ๔๐ ฝีพาย และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลเรือชนะเลิศ  ประเภทเรือยาวเล็ก ๓๐  ฝีพาย  จึงทำให้ประเพณีแข่งขันเรือยาวของจังหวัดสุรินทร์ เป็นการแข่งขันเรือยาวที่ยิ่งใหญ่ และมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นในระดับประเทศ  มีเรือที่มีชื่อเสียงจากทุกภาคของประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน และมีผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก การจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์ ณ ลำน้ำมูล บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗    
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง