ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

จำนวนผู้ชม 916 ครั้ง
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ (Tradition of merit  in sixth month)
            
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และวัดใกล้บ้านเพื่อสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เสริมสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชน ความรักสามัคคีในหมู่คณะ และสนับสนุนการขับเคลื่อนวัดพระธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีการปรับเปลี่ยนรูปกิจกรรม ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID 19) มีการจัดสำรับ(จัดหมรับ)ประกอบด้วยขนมพอง ขนมลา ขนมไข่ปลา(ขนมกง) ขนมบ้า และขนมดีซำ และผลผลิตด้านเกษตรกรรม ตกแต่งสวยงามตามแบบโบราณไปทำบุญที่วัด มีพิธีทำบุญและพิธีชิงเปรตเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษและเปรต(ผีไม่มีญาติ) ที่ล่วงลับไปแล้ว
แหล่งอ้างอิง: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง