ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีบุญบั้งไฟสุรินทร์

จำนวนผู้ชม 1,427 ครั้ง

ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวสุรินทร์ ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานที่จัดเป็นประจำทุกปี และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนา ตามความเชื่อว่า เมื่อเข้าสู่ฤดูทำนา จะต้องจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน เพื่อขอให้ฝนตกตามฤดูกาล 

 

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง