ปฎิทินวัฒนธรรม

งานประเพณีสงกรานต์ "ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา" ประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 37 ครั้ง
งานประเพณีสงกรานต์ "ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา" ประจำปี ๒๕๖๖
และงาน Amazing Phrae Taste Festival "สุดยอดของกินเมืองแพร่"
ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง