ปฎิทินวัฒนธรรม

งานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 281 ครั้ง
        อำเภอปราสาทได้กำหนดจัดงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาดประจำปี  ๒๕๖๕ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๗-๑๑ ธันวาคม  ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP), การประกวดผ้าไหม,การแสดง ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การแสดงประกอบแสง สี เสียง และการประกวดธิดาปราสาท ซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวอำเภอปราสาท และกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ อีกมากมาย ในพิธีเปิดงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยในวันนี้ได้มีการประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม และของดีอำเภอ ปราสาท จากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง จำนวน ๒๐ ขบวน ซึ่งรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง