ปฎิทินวัฒนธรรม

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งอำเภอหนองปรือ

จำนวนผู้ชม 393 ครั้ง
การจัดงานประเพณีสงกรานต์แห่ปราสาทผึ้งของอำเภอหนองปรือ จะจัดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์ คือ ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๗ เมษายนของทุกปี ซึ่งเมื่อถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ชาวบ้านก็จะนำปราสาทผึ้งไปประกอบพิธี โดยการ แห่ปราสาทผึ้งไปรอบหมู่บ้านและนำกลับไปตั้งที่วัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่วนผู้ที่ไปประกอบอาชีพที่อื่นหรือ ผู้ที่อยู่ต่างถิ่น ต่างก็เดินทางมาร่วมงานและเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่เพื่อรดน้ำขอพรตามประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานส่วนกิจกรรมที่จัดภายในงาน ได้แก่ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การสาธิตการทำดอกผึ้ง การทำบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
วิธีการทำปราสาทผึ้งวัสดุที่ใช้ทำปราสาทผึ้ง ได้แก่ รังผึ้ง โดยการนำรังผึ้งมาต้ม และนำมะละกอมาทำเป็นแบบดอกๆ มาจุ่มลงไป ในน้ำรังผึ้งที่ต้มและจุ่มลงไปในน้ำเย็น จากนั้นดอกผึ้งก็จะลอยออกมา นำไม้ไผ่หรือไพลที่ทำเหมือนเข็มมาเสียบตรงกลางดอก แล้วนำดอกที่สำเร็จแล้ว ไปติดที่ตัวปราสาทผึ้ง ส่วนโครงสร้างปราสาทผึ้งจะทำจากโฟมและไม้ไผ่ โดยจะตกแต่งเป็นตัวปราสาท
แหล่งอ้างอิง: ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง