ปฎิทินวัฒนธรรม

งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

จำนวนผู้ชม 423 ครั้ง

๒๕

พ.ค. ๖๖

๒๙

พ.ค. ๖๖

ขอเชิญทุกท่านร่วมเล่าขานวันประกาศอิสรภาพกรุงอโยธยา
ในงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 - 22.00 น.
ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมภายในงาน อาทิ

- การแสดงแสงเสียง ชมฟรีทุกวัน
- ตลาดอาหารและสินค้าย้อนยุค
- การเสวนาประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวร
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม
- นิทรรศการสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/photo?fbid=589726206585033&set=a.283351620555828
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง