ปฎิทินวัฒนธรรม

ทุ่งทานตะวันสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนผู้ชม 55 ครั้ง

o๑

ธ.ค. ๖๖

๑๕

ธ.ค. ๖๖

ทุ่งทานตะวันสุพรรณบุรี กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม ของทุกปี ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งทานตะวันบาน และทุ่งปอเทืองเหลืองอร่าม ไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กล้วยไม้ สับปะรดสี อะโกลนีมา หน้าวัว ชวนชม กุหลาบเมืองหนาว ไม้ดัด พร้อมพรรณไม้อีกมากมาย ผลผลิตทางการเกษตรของดีเมืองสุพรรณบุรี ระดับ 5 ดาว และนิทรรศการ “การผลิตพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ”

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการออกร้านแสดงสินค้าโอท็อปสี่ภาค มีร้านค้าต่างๆ กว่า 250 ร้านค้า มีการออกร้านเทศกาลอาหารอร่อยของชมรมผู้ประกอบการสุพรรณบุรีตลอด 15 วัน มีการจัดแสดงแสงสีเสียงประกอบจินตลีลา 3 ชุด พลุไฟ 4 คืน พร้อมกันนี้ยังมีการแสดงพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายพันธุ์ มีการจัดแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องดัง 15 คืน มีสวนสนุกเต็มรูปแบบ และมีการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรมากมาย ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมงานทุ่งทานตะวันสุพรรณบุรีและงานเทศกาลไม้ดอก เมืองหนาวได้ในระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น. โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 1 ธันวาคม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง