ปฎิทินวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

จำนวนผู้ชม 202 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ คำว่า “สารท” หมายถึง เทศกาลทำบุญสิ้นเดือนสิบของไทย จะตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งมักจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม การทำบุญสารทเดือนสิบ เป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางด้านจิตใจของผู้ปฏิบัติที่มีต่อบรรพบุรุษ ที่เชื่อว่าบรรพบุรุษอันได้แก่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในตำบลกู่ทอง
แหล่งอ้างอิง: https://www.kuthong.go.th/index.php?show=gallery&file=detail&id=153
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง