ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีบุญคูณลานสืบสานการสู่ขวัญข้าว ชุมชนคุณธรรมวัดศรีสะอาด

จำนวนผู้ชม 335 ครั้ง
ประเพณีบุญคูณลานสืบสานการสู่ขวัญข้าว ชุมชนคุณธรรมวัดศรีสะอาด   
จังหวัดหนองบัวลำภู โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ เทศบาลตำบลฝั่งแดง ชุมชนคุณธรรมวัดศรีสะอาด จัดโครงการประเพณี "บุญคูณลาน สืบสานการสู่ขวัญข้าว" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีบุญคูณลานอันเป็นประเพณีท้องถิ่นฮีตสิบสองคองสิบสี่ที่ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ และตระหนักถึงความสำคัญของข้าวและอาชีพชาวนา โดย นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีกิจกรรมดังนี้
- พิธีทำบุญตักบาตร
- พิธีแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
- พิธีปลงข้าว และพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว
- กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและหมอลำกลอน จาก ชุมชนคุณธรรมบ้านฝั่งแดง และโรงเรียนบ้านฝั่งแดงวิทยาสรรค์
ณ ชุมชนคุณธรรมวัดศรีสะอาด บ้านฝั่งแดง ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
แหล่งอ้างอิง: https://www.google.com/maps/search/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94+%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง